Multi vestigingen XL module

Module

Multi vestigingen

MULTIVESTIGINGen XL MODULE

  "Elke vestiging tot zijn recht laten komen"

  "Elke vestiging optimaal ondersteunen"  

Dat zijn de uitgangspunten voor de Multivestiging module.
Met de Multivestiging module worden bekende problemen binnen multivestigings winkelbedrijven opgelost. Met deze oplossingen uit de dagelijkse praktijk dragen multivestigingen ook online maximaal bij aan het gezamenlijke resultaat.

Online voorraad

Beschikbare voorraad

Centrale voorraad

Niemand is blij met hoge lokale voorraden in de winkels, maar de klant wordt ook niet gelukkig bij 'nee' verkopen in de winkel. Dagelijks bellen vestigingsmedewerkers met collega's om te achterhalen of een bepaald kledingstuk bij die vestiging nog wél voorradig is. 

De Multivestigings module houdt van alle vestigingen de voorraad actueel bij, inclusief de online verkopen.

Het is voor medewerkers, met de makkelijke online zoekfuncties, erg eenvoudig direct te zien waar artikelen zich bevinden. Met een druk op de knop kunnen de artikelen daarna gepland worden voor verplaatsing naar de winkel. Dit zoeken verloopt via internet, pc of mobiel en met de bekende makkelijke webinterface van de CommerceXL, waardoor "iedereen een stuk handiger lijkt te zijn".

Verzorgingsgebied

De Multivestigingen module kan een actief bezoek aan de vaste winkel benadrukken door gebruik te maken van de verzorgingsgebied-verkoop. Als deze optie is ingeschakeld, dan kan voor elke vaste winkel een verzorgingsgebied worden ingesteld (op basis van postcodes). Klanten worden op elegante wijze verzocht te controleren of zij in het verzorgingsgebied wonen, waarna levering uit een vaste winkel kan plaatsvinden. 

 

Online Voorraad vs Back office voorraad vs Winkel voorraad

Belangrijk is de voorraadbeheer zo eenvoudig mogelijk te houden. De CommerceXL Multivestigingen kan op verschillende manieren beschikbare voorraad bepalen. Zo kan bijvoorbeeld een speciaal magazijn zijn gedefinieerd. Vaak ook is de winkelvoorraad beschikbaar voor online-verkoop. De module kan sommige winkels wél meenemen als voorraad en andere weer niet.

Deze fijnmazige instellingen maken het mogelijk met minimale voorraden de webwinkel te voeden en altijd actueel inzicht te hebben in voorraad.

 

Slimme SEO verrijking

De CommerceXL Multivestigingen maakt gebruik van slimme functies om extra informatie te verwerken. Ook de zo belangrijke SEO data kan zo worden toegevoegd en gebruikt.

De vestiging presenteert zichzelf

Klanten houden van hun lokale winkels. Voor hen is hun vestiging het gezicht van het winkelbedrijf. Niet gek dat vestigingsmanagers zichzelf en de winkel optimaal willen presenteren. 

Elk filiaal kan zich zo uitgebreid als gewenst presenteren. Er zijn mogelijkheden voor webformulieren, contact pagina's, vacature overzicht, actie landingspagina's en meer.

Deze gegevens kunnen of centraal worden gemanaged of elk filiaal kan (de eigen pagina's) zelf onderhouden.

Prijs en Installatie

Multivestigingen XL is standaard op de CommerceXL excellent en CommerceXL megastores

Voor de andere modellen kunt u even contact opnemen.